crownstudent logo
star-icon

Min sparade design

Du har inga sparade designer. Klicka här för att börja designa din studentmössa.

Logga in först?

Försök att logga in för att se din sparade design.

account

Logga in

Glömt ditt lösenord?
facebook icon

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Crownstudent (”vi, ”oss”) tar seriöst på våra webbplatsbesökares och kunders (”dig”) personliga integritet. Ber vi dig att lämna vissa uppgifter genom vilka du kan identifieras när du använder den här webbplatsen, så skall du vara säker på att de bara kommer att användas i enlighet med all tillämplig dataskyddslagstiftning däribland Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (Dataskyddsförordningen (GDPR)), Lag (SFS 2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (Dataskyddslagen) samt Lag (SFS 2003:389) om elektronisk kommunikation. 

Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett transparent sätt beskriva hur och varför vi använder och skyddar all information som du ger oss när du använder denna webbplats. Crownstudent.com kan komma att ändra denna policy från tid till annan genom att uppdatera denna sida. Vid väsentliga ändringar kommer vi att informera dig om detta genom mailutskick eller sms. Vi ber dig även att läsa igenom denna sida då och då för att tillse att du är nöjd med eventuella ändringar.

Definitioner

Med personuppgifter avses varje upplysning som direkt eller indirekt går att härleda till en person, såsom namn, personnummer m.m. 

Med behandling avses all typ av åtgärd beträffande personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begräsning, radering eller förstöring.

Personuppgiftsansvarig 

Crownstudent, Org.nr: 556844-8376
Adress: Terminalvägen 8, 246 42, Löddeköpinge, Sverige. 
Telefonnummer: 0220-480 970
E-postadress: info@crownstudent.com

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande information lagras hos oss antingen automatiskt genom cookies (se nedan) eller genom att du självmant anger dem till oss på hemsidan:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Postnummer, adress och telefonnummer
 • Annan information som är relevant för kundundersökningar och / eller erbjudanden

Vänligen scrolla ner på sidan för att se en komplett lista över de Cookies som vi samlar.

Syftet med, och de legala grunderna för, vår behandling av dina personuppgifter

Administration av konto och beställningar

Vi använder oss endast av de personuppgifter du meddelat oss i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och behandlar  primärtinformationen i syfte att kunna administrera ditt konto och dina beställningar som ett led i vårt avtal med dig. Personuppgifter som du själv lämnar via hemsidan används för att kunna hantera din beställning, fakturering och leverans. 

Marknadsföring

Vi kan behandla dina personuppgifter för berättigade marknadsföringsändamål och för att förstå dina behov och ge dig en bättre service, Detta inkluderar följande:

 • Vi kan använda informationen för att förbättra våra produkter och tjänster.
 • Vi kan periodvis skicka e-post om nya produkter, specialerbjudanden eller annan information som vi tror du kan finna intressant med den e-postadress som du har uppgett. Personuppgifter kan därvid även komma användas för att skicka information till dig i försäljningssyfte om tredje parter som vi tror du kan finna intressant om du har givit din tillåtelse till det.
 • Från tid till annan, kan vi också använda dina uppgifter för att kontakta dig för marknadsundersökningar. Dessa är alltid frivilliga. Vi kan kontakta dig via e-post, telefon, fax eller e-post samt använda informationen för att anpassa webbplatsen efter dina intressen. 

Om du tidigare har godkänt att vi använder dina personuppgifter för marknadsföring och nyhetsutskick, kan du ändra dig när som helst genom att antingen avsluta din prenumeration via e-post eller genom att skriva till oss på info@crownstudent.com

Vi kan ha en rättslig skyldighet att spara vissa av de personuppgifter vi har om dig enligt tillämpliga lagar, exempelvis Bokföringslagen (SFS 1999:1078).

Mottagare av personuppgifter

Uppgifter som rör din person används av vårt eget bolag, våra systerbolag (som ingår i samma koncern) samt av våra samarbetspartners för betalning och leverans för att genomföra mellan oss överenskomna avtal.

Behandling av vissa uppgifter kan således ske hos någon av våra samarbetspartners och systerbolag i den mån sådana är engagerade för fullgörandet av avtalet mellan dig som kund och bolaget eller för marknadsföringsändamål i den mån du givit din tillåtelse till detta. Vi kan även få tillgång till dina personuppgifter från någon av ovan angivna parter utan att du direkt har givit dem till oss.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål och vi raderar alltid dina personuppgifter när det inte längre finns en legal grund att behålla dem. Personuppgifter som du har angett kommer som regel att sparas så länge du har ditt konto hos oss. Din e-postadress och telefonnummer kan komma att sparas under en tid efter att du har avslutat ditt konto för nyhetsutskick och marknadsföring under förutsättning att du har givit ditt godkännande till detta.

Säkerhet

Vi är fast beslutna att se till att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande, har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa åtgärder för att skydda och säkra den information vi samlar in online.

Vilka är dina rättigheter?

Som registrerad har du en mängd rättigheter avseende dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Dessa är mer utförligt förklarade i GDPR och inkluderar din rätt

 1. att av personuppgiftsansvarige begära tillgång till dina personuppgifter,
 2. att begära rättelse eller radering av personuppgifter
 3. att i vissa fall begära begränsning av behandling som rör dig,
 4. att invända mot behandling, samt
 5. till dataportabilitet. Rätten till dataportabilitet innebär att du i vissa fall har rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll.

Kontakt

Om du har några frågor eller vi utöva någon av dina rättigheter avseende dina personuppgifter, exempelvis i de fall du anser att någon information vi har om dig är felaktig eller ofullständig skriv eller mejla oss så snart som möjligt på info@crownstudent.com. Vi kommer omedelbart korrigera alla uppgifter som befinns vara felaktiga.

Cookies

På våra webbplatser använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatsen.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som ber om tillstånd att placeras på din dators hårddisk. Cookies tillåter webbapplikationer att reagera på dig som individ. Webbapplikationen kan skräddarsy sin verksamhet till dina behov, gillar och ogillar genom att samla in och minnas information om dina preferenser.

Hur och varför använder vi cookies?

Vi använder cookies trafiklogg för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera data om webbsidans trafik och förbättra vår webbplats för att anpassa den till kundernas behov. Vi använder endast denna information för statistisk analys varefter de tas bort från systemet.

Sammantaget hjälper cookies oss att ge dig en bättre webbplats, genom att möjliggöra för oss att övervaka vilka sidor du ser som användbara och vilka du inte tycker fyller någon funktion. En cookie kan inte på något sätt ge oss tillgång till din dator eller någon information om dig, förutom de uppgifter du väljer att dela med oss. Du kan välja att acceptera eller avböja cookies enligt nedan

Vilka typ av cookies använder vi?

Vi använder oss dels av ”session cookies” (lagras temporärt i datorn tills webbläsaren stängs ner), samt i vissa fall ”persistent cookies” (har en angiven varaktighet, eller livstid, som avgör hur länge den lagras på datorn eller mobilen).

Hantering av cookies i din webbläsare

Du har möjlighet att hindra att cookies lagras i din enhet. Du har också möjlighet att vid var tidpunkt ändra inställningarna för cookies i din webbläsare. Exempelvis kan du då välja att antingen blockera alla typer av cookies eller enbart vissa av dem. Vidare kan du även radera sådana cookies som redan lagrats på din enhet tills vidare. Notera dock att om du skulle välja att inte acceptera några cookies så kan detta göra så att webbplatsen och/eller vår tjänst inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser av intresse. Men när du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats, bör du notera att vi inte har någon kontroll över att andra webbplatser följer denna policy. Därför kan vi inte ansvara för skydd och integritet av någon information som du lämnar på andra webbplatser som inte regleras i denna personuppgiftspolicy. Du bör vara försiktig och titta på den personuppgiftspolicy som gäller för den aktuella webbplatsen.

Förteckning över cookies vi samlar

Tabellen nedan visar de cookies som vi samlar in och vilken information som de lagrar.

COOKIE namnCOOKIE Beskrivning
CART Föreningen med din varukorg.
CATEGORY_INFO Lagrar kategori info på sidan, som gör det möjligt att visa sidor snabbare.
COMPARE De objekt som du har i jämför produkter listan.
CURRENCY Önskad valuta
CUSTOMER En krypterad version av ditt kundnummer med butiken.
CUSTOMER_AUTH En indikator om du för tillfället är inloggad i butiken.
CUSTOMER_INFO En krypterad version av kundens grupp du tillhör.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Lagrar ID kundsegmentet
EXTERNAL_NO_CACHE En flagga, vilket indikerar huruvida caching är inaktiverad eller inte.
FRONTEND Ditt sesssion-ID på servern.
GUEST-VIEW Tillåter gäster att redigera sina beställningar.
LAST_CATEGORY Den sista kategorin du besökt.
LAST_PRODUCT Den senaste produkten som du har tittat på.
NEWMESSAGE Anger om ett nytt meddelande har tagits emot.
NO_CACHE Anger om det är tillåtet att använda cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART En länk till information om din varukorg och visning historia om du har bett webbplatsen.
POLL ID för eventuella omröstningar du har nyligen röstat i.
POLLN Information om vilka enkäter du har röstat på.
RECENTLYCOMPARED De objekt som du nyligen har jämfört.
STF Information om produkter som du har skickat e-post till vänner.
STORE Butiken Visa eller språk du har valt.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Anger om en kund får använda cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS De produkter som du nyligen har visat.
WISHLIST En krypterad lista över produkter som läggs till i din önskelista.
WISHLIST_CNT Antalet objekt i din önskelista.

Cookies och personuppgifter

Det kan förekomma att vi samlar in och hanterar vissa personuppgifter med hjälp av de olika typer av cookies som anges ovan. För denna behandling gäller denna personuppgiftspolicy i sin helhet.

Klicka här, för att ändra dina cookie-inställingar.

Klagomål

Du har alltid rätt att inge eventuella klagomål till Datainspektionen. Ytterligare information finns på Datainspektionens webbplats, www.datainspektionen.se.

MasterCardVisaKlarnaSEBSwedbankHandelsbankenNordea